EN STEN SOM SVÄLJS AV TILL EXEMPEL KROKODILER OCH FÅGLAR

Publication and performance at the exhibition "I det oönskades tecken, bland önskade monument". Åttifjärde Konsthallen, Henriksberg, Stockholm, 2020. Publication is designed in colaboration with Laslo Strong. Documentation: Laslo Strong & Anna Drvnik